Portada > Notícies
Notícies del municipi
Subvenci├│ PEXI, anualitat 2017
OFERTA DE TREBALL. AJUNTAMENT DE LA GALERA
ATURADA GENERAL 3 D'OCTUBRE
Subvenci├│ Pla d'Acci├│ Municipal 2016 Inversi├│
Convocat├▓ria i concessi├│ de subvencions destinades a esportistes locals de la Galera, any 2017
XXV SETMANA CULTURAL LA GALERA
 
FESTES MAJORS LA GALERA 2017
 
JOAN LLEIXÀ, Campió Individual de Bitlles de Catalunya 2017
Borsa de treball de pe├│ de brigada
Per acord de la Junta de Govern de data 1 de juny de 2017 s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball de peó de brigada de l'Ajuntament de la Galera, mitjançant concurs de mèrits (grup equiparable a AP), per a la selecció del personal que ha d'ocupar el lloc de treball de peó de brigada, en règim de personal laboral temporal.

Borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal


Per Decret de l'Alcaldia núm. 34/2017, de 10 de maig, s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal de la Galera, mitjançant concurs de mèrits (grup equiparable a C2), per a la selecció del personal que ha d'ocupar els dos llocs de treball de socorrista aquàtic, en règim de personal laboral temporal.

Podeu consultar les Bases i obtenir el model de sol·licitud accedint al següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/web/lagalera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal

En el mateix enllaç trobareu l'anunci d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la data de valoració dels mèrits.
  Suggeriments  Nota Legal