Portada > Notícies
Notícies del municipi
Pla Local de Joventut de la Galera 2017-2019


Per acord del Ple municipal, adoptat en sessió ordinària de 30 de març de 2017, s'ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut de la Galera 2017-2019.

Es sotmet el Pla a un període d'informació pública de trenta dies hàbils, mitjançant exposició dels corresponents anuncis en el tauler d'anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a la pàgina web de l'Ajuntament.

Durant aquest període, l'expedient i el text íntegre del Pla estaran disponibles a l'Ajuntament, dins l'horari d'atenció al públic, per la seva consulta.  Suggeriments  Nota Legal