Portada > Notícies
Notícies del municipi
Borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal


Per Decret de l'Alcaldia núm. 34/2017, de 10 de maig, s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball de socorristes per a la piscina municipal de la Galera, mitjançant concurs de mèrits (grup equiparable a C2), per a la selecció del personal que ha d'ocupar els dos llocs de treball de socorrista aquàtic, en règim de personal laboral temporal.

Podeu consultar les Bases i obtenir el model de sol·licitud accedint al següent enllaç:
https://www.seu-e.cat/web/lagalera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal

En el mateix enllaç trobareu l'anunci d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos, nomenament del tribunal qualificador i determinació de la data de valoració dels mèrits.  Suggeriments  Nota Legal