Portada > Notícies
Notícies del municipi
Borsa de treball de pe├│ de brigada
Per acord de la Junta de Govern de data 1 de juny de 2017 s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball de peó de brigada de l'Ajuntament de la Galera, mitjançant concurs de mèrits (grup equiparable a AP), per a la selecció del personal que ha d'ocupar el lloc de treball de peó de brigada, en règim de personal laboral temporal.
  Suggeriments  Nota Legal