Portada > Notícies
Notícies del municipi
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de la Galera, en el marc dels diferents programes i actuacions, les següents subvencions i ajuts per aquest any 2017:

 • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió de la qualitat de l’aigua de consum humà (manteniment): 1.858,06€

 • Actuacions de protecció de la salut pública per la millora i la gestió de la qualitat de l’aigua de consum humà (inversió): 6.654,01€

 • Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats: 1.243,98€

 • Actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat de zones de bany (platges i piscines): 7.660,00€

 • Subvencions culturals de caràcter extraordinari (Fira de la Terrissa): 9.556,38€


 • Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI): 9.097,00€
 • Programes i activitats culturals: 1.896,88€

 • Funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural: 2.168,10€

 • Inversió en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials de valor cultural: 4.485,50€

 • Programa de suport a les llars d'infants de titularitat municipal: 10.062,50€

 • Pla d’acció municipal (Línia Inversió) 2017: renovació de l’enllumenat públic de la Galera: 101.276,00 €

 • Pla d’acció municipal (Línia Despesa Corrent) 2017: 50.000,00 €

  Suggeriments  Nota Legal