Portada > Notícies
Notícies del municipi
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2019


 
Subvencions a Ajuntaments, altres ens locals per activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona 2019: 12,000 euros  Suggeriments  Nota Legal